اراده تشریعی

کتاب بررسی مواجهه کلینی و صدوق  با روایات مربوط به اراده خدا

بررسی مواجهه کلینی و صدوق با روایات مربوط به اراده خدا

ثقة‌الاسلام کلینی و شیخ صدوق، دو محدث بزرگ امامیه و صاحب دو اثر گران‌سنگ حدیثی الاصول من الکافی و التوحید

کتاب بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

فیلسوفان دین، عموماً بر این باورند که وجود شرّ در عالم، نیرومندترین چالش در برابر اعتقاد به وجود خداست. آن‌ها میان دو وجه از مسئله ش...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00