• 0
  • 536

تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی

کتاب «التوحید» مهم‌ترین اثر محمد بن عبدالوهاب است و جایگاه بسیار مهمی نزد وهابیان دارد. وهابی‌ها بر این باورند که محتوای این کتاب موافق با قرآن و سنت است؛ حال آن‌که با تأمل در مطالب این کتاب و تفسیر صحیح آیات قرآن، معلوم می‌شود مبانی و مطالب آن نه تنها مطابق قرآن نیست، بلکه در برخی موارد مخالف قرآن کریم است. در این مقاله، برخی از مواردی که با قرآن مخالف است، از جمله نظر او درباره تقیه، استغاثه، قسم به غیر خدا، نام‌گذاری به عبدالنبی و... مورد بررسی قرار گرفته و معلوم می‌گردد که توحیدِ مطرح‌شده از سوی محمد بن عبدالوهاب مطابق با قرآن نیست.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00