جستجو

نابسندگی قرآن بسندگی در تفسیر

نابسند‌گیِ قرآن بسندگی در تفسیر

نویسنده: امداد توران

بسنده دانستن مراجعه به قرآن برای تفسیر قرآن، نه فقط به دلیل تعارض آن با حدیث ثقلین، بلکه علاوه بر آن، به دلیل ابهام‌انگیز بودن بسیاری از آیات قرآن دیدگاه نادرستی است.


ادامه مطلب...
مواجهه ایمانی با بلایای عافیت سوز

مواجهه ایمانی با بلایای عافیت سوز

نویسنده: امداد توران

مومنان در طول تاریخ شاهد بلایای فراگیر فراوانی بوده اند و آنها را با حفظ ایمان از سر گذارنده اند. تجربه کنونی(همه گیری ویروس کرونا)، با اینکه میزان فلاکت باری آن تا کنون بسیار کمتر از همه گیریهای گذشته است، از جهاتی برای جامعه ایمانی تازگی دارد.&l


ادامه مطلب...
پیام دخت نبی به امت

پیام دخت نبی به امت

نویسنده: امداد توران

بارها به زبانهای مختلف شنیده‌ایم که حوادث ناگوار صدر اسلام، حوادثی تاریخی هستند که باید همانند دیگر امور تاریخی بررسی کرد و پس از فحص و بحث علمی و بیان واقعیات تاریخی از آنها گذشت و به مسائل جاری جهان اسلام پرداخت.


ادامه مطلب...
طاعتی که از آن شری رسد

طاعتی که از آن شرّی رسد!

نویسنده: امداد توران

طبق آیات و روایات فراوان، بخشی از رفتارهای خداوند در قبال انسانها، واکنشی است به رفتار انسانها در قبال خداوند: اگر این مثبت باشد آن مثبت خواهد بود و اگر منفی باشد منفی. پس نباید با هر ناملایمی که در مسیر اطاعت پیش می‌آید دست از اطاعت شست؛ چون


ادامه مطلب...
درنگی در معنای فرج

درنگی در معنای فرج

نویسنده: امداد توران

از معروفترین دعاهایی که می خوانیم و می شنویم دعا برای فرج (رهایی و گشایش امور) امام زمان است. این دعا برای ما لقلقه لسان و در درگاه خدا کلمات بی‌ارزشی بیش نیست مگر آنکه بدانیم که حضرتش در بند کدام محنت یا محنتهاست و خود نیز شریکِ اندوه آن محن


ادامه مطلب...
شفا در حرم

شفا در حرم

نویسنده: امداد توران

برخی از مخالفان تشیع به ویژه با توجه به بسته شدن حرمها این اشکال را مطرح کرده‌اند که «اگر حرمها به قول شما شیعیان دوای دردها و شفاخانه‌اند چرا در این روزهای کرونا زده مثل گذشته به حرمها نمی‌روید تا شفا بگیرید و دردتان دوا شود؟


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00