جستجو

نگاهی به مکتب اخباری گری به مناسبت سالگرد ارتحال میرزا محمد استرآبادی

دکتر برنجکار در مصاحبه با هفته‌نامه‌ی حریم امام

نگاهی به مکتب اخباری گری به مناسبت سالگرد ارتحال میرزا محمد استرآبادی

نویسنده: رضا برنجکار

نشریه‌ی حریم امام، به مناسبت سالگرد میرزا محمد استرآبادی، مصاحبه‌ای با دکتر رضا برنجکار، استاد دانشگاه تهران، داشته است که در ادامه قابل مطالعه و دریافت است.

ادامه مطلب...
ملاحظهای بر روایات تمحیص

ملاحظه‌ای بر روایات تمحیص

نویسنده: امداد توران

روایاتی که از امتحان، فتنه، تمییز، تمحیص و غربله شیعیان در دوران غیبت سخن می‌گویند، حداقل بالغ بر 30 روایت‌اند که به طرق مختلف در منابع متقدم روایی نقل شده‌اند. با چینش پازلی این روایات این مضامین به‌دست می آیند...

ادامه مطلب...
اجتهادات و نوآوریهای میرزای اصفهانیره

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

اجتهادات و نوآوری‌های میرزای اصفهانی(ره)

نویسنده: محمدتقی سبحانی

به دنبال گفت و گوی بنده با نشریه «حریم امام» در مورد روش اجتهادی و اندیشه‌های میرزا مهدی اصفهانی، برخی خواسته‌اند که به پاره‌ای از اجتهادات اعتقادی ایشان اشاره کنم.

ادامه مطلب...
دانش تجربی از منظر فلسفه اسلامی تبیین و نقد

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

دانش تجربی از منظر فلسفه اسلامی (تبیین و نقد)

نویسنده: محمدتقی سبحانی

برداشت فیلسوفانه از علم و تجربه و تفسیری که فلسفه اسلامی از استقراء و تجربه ارائه می‌دهد از جهات گوناگون جای نقد و بررسی دارد.

ادامه مطلب...
تقریب سرگردان در میان سه تئوری رقیب

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

تقریب، سرگردان در میان سه تئوری رقیب

نویسنده: محمدتقی سبحانی

دعوت به وحدت اسلامی در حدود یک قرن و اندی است که با عناوین گوناگون تکرار می شود اما به نظر می رسد که این اندیشه هنوز هم به یک گفتمان روشن دست نیافته و از این رو داعیان و دعوت‌شدگان نیز چندان به زمینه‌ها و زوایای آن آشنا نیستند.

ادامه مطلب...

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00