جستجو

حکومت شیعی فرصتی برای اکنون و آینده ی تشیع

حکومت شیعی؛ فرصتی برای اکنون و آینده ی تشیع

نویسنده: امداد توران

پیشگویی دیگران درباره اقدامات آتی اشخاصِ- به اصطلاح- جهان تاریخی (افرادی که شعاع تاثیرشان به وسعت جهان و به فسحت تاریخ است) و نیز پیش‌آگاهی خود این اشخاص درباره آینده خود در منابع تاریخی به وفور گزارش شده است...


ادامه مطلب...
نه متقابل نه مندمج بلکه متمایز

نه متقابل، نه مندمج؛ بلکه متمایز

نویسنده: امداد توران

می دانیم که بعد از وفات پیامبر کسانی راهبری جامعه اسلامی را بردوش گرفتند که با شعار کافی بودن قرآن برای هدایت امت، پیامبر را به هنگام تلاش برای نوشتن وصیت خود هذیانگو خوانده بودند...


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00