جستجو

دانش تجربی از منظر فلسفه اسلامی تبیین و نقد

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

دانش تجربی از منظر فلسفه اسلامی (تبیین و نقد)

نویسنده: محمدتقی سبحانی

برداشت فیلسوفانه از علم و تجربه و تفسیری که فلسفه اسلامی از استقراء و تجربه ارائه می‌دهد از جهات گوناگون جای نقد و بررسی دارد.


ادامه مطلب...
تقریب سرگردان در میان سه تئوری رقیب

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

تقریب، سرگردان در میان سه تئوری رقیب

نویسنده: محمدتقی سبحانی

دعوت به وحدت اسلامی در حدود یک قرن و اندی است که با عناوین گوناگون تکرار می شود اما به نظر می رسد که این اندیشه هنوز هم به یک گفتمان روشن دست نیافته و از این رو داعیان و دعوت‌شدگان نیز چندان به زمینه‌ها و زوایای آن آشنا نیستند.


ادامه مطلب...
پروژه تقریب آوردهها و آسیب ها

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

پروژه تقریب؛ آورده‌ها و آسیب‌‌ ها

نویسنده: محمدتقی سبحانی

از پیدائی «پروژه تقریب بین مذاهب» چندان زمانی نمی گذرد. آنچه برای ما اهمیت دارد مروری بر عملکرد تقریب‌گرائی در چند دهه گذشته‌ و تجربه اندوزی برای روزهای پیش رو است.


ادامه مطلب...
کنفرانس وحدت اسلامی از رؤیا تا واقعیت

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

کنفرانس وحدت اسلامی، از رؤیا تا واقعیت

نویسنده: محمدتقی سبحانی

سی و دومین اجلاس بین المللی وحدت اسلامی به کار خود پایان داد. سخن در این است که این کنفرانس تاکنون تا چه اندازه به آرزوهای خود نزدیک شده و ادامه این مسیر تا چه حد می‌تواند کمکی به آرمان‌های مورد نظر بکند.


ادامه مطلب...
تصوف و روشنفکری دینی از ناسازواری تا همگرائی

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

تصوف و روشنفکری دینی؛ از ناسازواری تا همگرائی

نویسنده: محمدتقی سبحانی

«اگر بتوان برای روشنفکری دینی تباری شناسنامه‌دار در تاریخ مسلمانان یافت، به گمان من عرفان و تصوف است»


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00