جستجو

چند تقریر از امت گرایی

چند تقریر از امت گرایی

اشکالِ مشکل سازِ روشنفکران ایرانی، که مختص ایشان هم نبود، آن بود که نه از جایگاه زیسته و موقعیت واقعی ایران در منطقه و جهان، بلکه از پایگاه امت گرایی که از جمال افغانی و اقبال لاهوری به ارث برده بودند به جامعه ایران نگریستند...

ادامه مطلب...
بهترین شیوه دعوت به تشیع

بهترین شیوه دعوت به تشیع

اهل البیت علیهم از طرفی از دعوت لسانی به تشیع، (هذا الامر) یعنی امامت منصوصه امامان، بازداشته اند و از طرف دیگر دستور فرموده اند که " با غیر زبان خود مردمان را دعوت کنید"...

ادامه مطلب...
ضرورت نوسازی مداوم گفتمان شیعی

ضرورت نوسازی مداوم گفتمان شیعی

عبارات شریعتی ذیل عنوان «حسین وارث آدم» بیانگر لب فهم و تفسیر وی از واقعه عاشورا و رسالت امام حسین است. با مروری به تاریخچه تفسیرهای عاشورا به آسانی درمی یابیم یکی دو قرن پیش از شریعتی خبری از این نگاه در میان شیعیان نبود...

ادامه مطلب...
گفتمان شیعی

گفتمان شیعی

گمان دارم که بحث گفتمان شیعی از هر بحث دیگری برای اکنون و آینده تشیع و جامعه شیعه حیاتی‌تر است؛ چرا که موتور محرک جامعه شیعه در هر دوره تاریخی، گفتمان غالبِ شیعه در آن دوره و اندرکنش آن گفتمان با گفتمان مغلوب بوده است...

ادامه مطلب...
حکومت شیعی فرصتی برای اکنون و آینده ی تشیع

حکومت شیعی؛ فرصتی برای اکنون و آینده ی تشیع

پیشگویی دیگران درباره اقدامات آتی اشخاصِ- به اصطلاح- جهان تاریخی (افرادی که شعاع تاثیرشان به وسعت جهان و به فسحت تاریخ است) و نیز پیش‌آگاهی خود این اشخاص درباره آینده خود در منابع تاریخی به وفور گزارش شده است...

ادامه مطلب...

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00