جستجو

شفا در حرم

شفا در حرم

برخی از مخالفان تشیع به ویژه با توجه به بسته شدن حرمها این اشکال را مطرح کرده‌اند که «اگر حرمها به قول شما شیعیان دوای دردها و شفاخانه‌اند چرا در این روزهای کرونا زده مثل گذشته به حرمها نمی‌روید تا شفا بگیرید و دردتان دوا شود؟


ادامه مطلب...
حرمها پناهگاه مومنان در روزگار محنت

حرم‌ها پناهگاه مومنان در روزگار محنت

حرمها نماد و نمود هویت دینی و تاریخی کل شیعیان‌اند و نه فقط جریان یا جریانات خاصی در میان ایشان. حافظه تاریخی شیعه مملو است از حکایات کسانی که حتی در مواقع خطر خود را به مشاهد اهل البیت و به ویژه امام حسین علیه السلام رسانده‌اند یا در ای


ادامه مطلب...
چند تقریر از امت گرایی

چند تقریر از امت گرایی

اشکالِ مشکل سازِ روشنفکران ایرانی، که مختص ایشان هم نبود، آن بود که نه از جایگاه زیسته و موقعیت واقعی ایران در منطقه و جهان، بلکه از پایگاه امت گرایی که از جمال افغانی و اقبال لاهوری به ارث برده بودند به جامعه ایران نگریستند...


ادامه مطلب...
بهترین شیوه دعوت به تشیع

بهترین شیوه دعوت به تشیع

اهل البیت علیهم از طرفی از دعوت لسانی به تشیع، (هذا الامر) یعنی امامت منصوصه امامان، بازداشته اند و از طرف دیگر دستور فرموده اند که " با غیر زبان خود مردمان را دعوت کنید"...


ادامه مطلب...
ضرورت نوسازی مداوم گفتمان شیعی

ضرورت نوسازی مداوم گفتمان شیعی

عبارات شریعتی ذیل عنوان «حسین وارث آدم» بیانگر لب فهم و تفسیر وی از واقعه عاشورا و رسالت امام حسین است. با مروری به تاریخچه تفسیرهای عاشورا به آسانی درمی یابیم یکی دو قرن پیش از شریعتی خبری از این نگاه در میان شیعیان نبود...


ادامه مطلب...
امامت مساله روز ما

امامت مساله روز ما

گاهی برای توجیه تقریب بین مذاهب از قول برخی از عالمان بزرگ امامی نقل می شود که امامت و خلافت یک مساله تاریخی و مربوط به گذشته است...


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00