جستجو

بهترین شیوه دعوت به تشیع

بهترین شیوه دعوت به تشیع

اهل البیت علیهم از طرفی از دعوت لسانی به تشیع، (هذا الامر) یعنی امامت منصوصه امامان، بازداشته اند و از طرف دیگر دستور فرموده اند که " با غیر زبان خود مردمان را دعوت کنید"...


ادامه مطلب...
امامت مساله روز ما

امامت مساله روز ما

گاهی برای توجیه تقریب بین مذاهب از قول برخی از عالمان بزرگ امامی نقل می شود که امامت و خلافت یک مساله تاریخی و مربوط به گذشته است...


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00