بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی فلسفه از دانشگاه مفید، 1379؛
 • کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران، 1382؛
 • دکتری فلسفه از دانشگاه تهران، 1388؛

رتبه‌ها

 • رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد؛
 • رتبه اول دهمین دوره جشنواره شیخ طوسی بخش مقالات؛

کتاب‌ها

 • تاریخمندی فهم در هرمنوتیک گادامر، انتشارات بصیرت، تهران، 1389؛
 • حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، 1391
 • خلقت نوری پیامبر و اهل بیت در اندیشه امامیه نخستین، انتشارات دار الحدیث، قم، 1398.

مقالات علمی پژوهشی

 • تاریخ فلسفه هگل: نامه مفید، سال نهم، 1389، شماره پیاپی 39
 • اصول اساسی هستی شناختی در عرفان ابن عربی، پژوهشهای فلسفی کلامی، سال یازدهم، 1389، شماره سوم و چهارم، شماره پیاپی، 43-44
 • ساختار عقاید اسلامی در کلام امامیه، شیعه شناسی، دوره یازدهم، 1392، شماره44
 • حیات پیشین در اندیشه متکلمان امامی مدرسه بغداد، تحقیقات کلامی، سال دوم، 1394، شماره6
 • مضمون شناسی احادیث خلقت نوری اهل البیت، شیعه پژوهی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1394؛
 • تحلیل سند و محتوای دو حدیث رضوی درباره خلقت نوری، فصلنامه فرهنگ رضوی، سال پنجم، شماره20، زمستان 1396.

مقالات دیگر

 • سلسله مقالات سیرت جاودانه (9 مقاله) ، مجله فرهنگ جهاد، سال پانزدهم، شماره‌های 42-43، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 53، 56، 57.
 • از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت، هفت آسمان، 1389، شماره پیاپی 46
 • طرق الهی و انسانی مواجهه با شهر، نوشته جان هوور، ترجمه امداد توران، نامه فرهنگ، پاییز 1374، شماره47؛

تدریس‌ها

کارشناسی

 • زبان پایه، دانشگاه مفید؛
 • متون تخصصی خارجی، دانشگاه مفید؛
 • زبان عربی، دانشگاه تهران؛
 • کلیات فلسفه، دانشگاه مفید؛

کارشناسی ارشد

 • زبان تخصصی (موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
 • تاریخ کلام شیعه (1) و (2) ، (دانشگاه ادیان و مذاهب)
 • امامت و ولایت (دانشگاه ادیان و مذاهب)
 • امامت در کلام شیعه، (دانشگاه پادربورن آلمان)
 • کلام (دانشگاه تهران)

دکتری

 • امامت و شبهات تاریخی کلامی (دانشگاه ادیان و مذاهب)
 • کلام امامیه، تطورات تاریخی (دانشگاه ادیان و مذاهب)
 • مستشرقان و عرفان و تصوف (دانشگاه ادیان و مذاهب)
 • زبان تخصصی (دانشگاه ادیان و مذاهب)
 • خدا در اسلام (موسسه بین المللی مطالعات اسلامی)

راهنمایی و مشاره‌های پایان یافته

 • راهنما: فنا؛ مبانی و شئون آن در کتاب و سنت، کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان، نوشته محمد حسن علیپور وحید؛ بهمن 1390؛
 • راهنما: ارزیابی ادله موافقان و مخالفان علم دینی، کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب، نوشته مهدی قربانزاده، تیر 1391؛
 • راهنما: مقایسه‌ی آراء کلامی شیخ مفید و علامه حلی در موضوع معاد، کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان نوشته رقیه حاج احمدی، زمستان 94؛
 • راهنما: خلقت پیشین اهل البیت در دو مکتب کلامی قم و بغداد؛ کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان نوشته سعید خورگویی کذایی، تابستان 94؛
 • راهنما: جریان شناسی اعتقادی-سیاسی اصحاب امام علی (علیه السلام) با محوریت امامت، رساله دکتری رشته شیعه شناسی، نوشته طاهره اسلامی علی آبادی، دانشگاه ادیان، تابستان 98
 • راهنما: تحلیل زمینه‌ها و عوامل سقوط خلافت عباسی با تاکید بر اتهام نقش شیعه در آن، رساله دکتری رشته شیعه شناسی، نوشته سید علی اصغر مسعودی، تابستان 98.
 • مشاور: جایگاه تاریخی و نقش معتزلیان شیعه شده در سیر تطور کلام امامیه، نوشته عباس میرزایی، بهمن 1393؛
 • مشاور: جایگاه روح اعظم در هستی شناسی عرفانی، کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب، نوشته سید محمد علی فقیه ایمانی، تابستان 1392؛
 • مشاور: اصول دین معیارها و مولفه ها، کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب، نوشته فاطمه براتی احمد آبادی، زمستان 1391؛
 • مشاور: بررسی حیات برزخی از دیدگاه ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوی، کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب، نوشته زینب باقرزاده اول، تابستان 1392؛
 • مشاور: خداشناسی در اندیشه علامه مجلسی، کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب، نوشته مرضیه امری، پاییز 1391؛
 • مشاور: هدف زندگی در ساحت حکمت عرفانی، رساله دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب، نوشته گودرزی،
 • مشاور: بررسی تحلیلی تطور نظریه فطرت در مدرسه فکری علامه طباطبایی، رساله دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب، نوشته رقیه یوسفی، تابستان 98

سمت‌ها

سمت علمی

 • استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب؛

سمت اجرایی

 • مدیر گروه پژوهشی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهبپ
 • رئیس پژوهشکده ادیان و مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب
 • رئیس دانشکده شیعه شناسی

درس‌گفتار

(مشاهده همه)

کوتاه و شنیدنی

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.

نشست علمی

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.

عنوان:

 • 00:00
 • 00:00