جستجو

نگرش وحدت وجود در بوته ی نقد

تقابل دیدگاه وحدت وجود ابن عربی و آموزه ی نفی صفات در لسان اهل بیت علیهم السلام

نگرش وحدت وجود در بوته ی نقد

قائلان به وحدت وجود برای آنکه بتوانند کثرات را تبیین کنند نظریه ظهور و نیز مراتب مترتب و متلازم ظهور را مطرح کرده اند...


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00