بهترین شیوه دعوت به تشیع

اهل البیت علیهم از طرفی از دعوت لسانی به تشیع، (هذا الامر) یعنی امامت منصوصه امامان، بازداشته اند و از طرف دیگر دستور فرموده اند که " با غیر زبان خود مردمان را دعوت کنید"...


اهل البیت علیهم از طرفی از دعوت لسانی به تشیع، (هذا الامر) یعنی امامت منصوصه امامان، بازداشته اند و از طرف دیگر دستور فرموده اند که " با غیر زبان خود مردمان را دعوت کنید" ؛ یعنی به لحاظ اخلاقی آنقدر در میان خود و با دیگران خوشرفتار باشید که دیگران با توجه به اینکه این رفتارها را به تشیعتان منسوب می‌کنند جذب تشیع شوند. بر این اساس پایه و اساس دعوت به تشیع عبارت است از اینکه فرد و جامعه شیعه ملتزم و معروف به صدق، امانت داری، احسان و دیگر اصول اخلاقی باشد تا دیگران مجذوب فرد و جامعه شیعه شوند. در اینصورت است که خودبخود پیام تشیع به ایشان منتقل می گردد و تشیع به گونه ای طبیعی گسترش می‌یابد. توجه به این نکته سیاستگذاری ما را در نحوه تبلیغ و ترویج تشیع دگرگون خواهد کرد، به گونه ای که بجای مسائل کلامی برای مسائل اخلاقی اولویت قائل خواهیم شد. از اینجا معلوم می‌شود که کار آقای یاسر الحبیب که یک مساله تاریخی را، حتی بر فرض درستی مدعایشان، نمای بیرونی تشیع قرار داده اند خلاف تعالیم اهل البیت است؛ چرا که همانطور که اشاره شد نمای بیرونی تشیع برای غیر شیعه، که البته خبر از حقیقت درون هم می دهد، باید اصول اخلاقی باشد و نه باورهای کلامی چه برسد مدعیات تاریخی ای که جزو معتقدات واجب الاعتقاد شیعه نیست. امور واجب الاعتقاد را علمای شیعه در اعتقادنامه ها درج کرده اند. در هیچ یک لزوم اعتقاد به بی‌عفتی فلان زن نیامده است. روشن است که اصل برائت به غصب خلافت و مقاتله با اهل البیت برمی گردد و نه به رفتارهای غیر اخلاقی فلان فرد که بود و نبودش تفاوتی در آموزه برائت ایجاد نمی کند.

متاسفانه در بسیاری از امور خود را با میزان اهل البیت تراز نکرده‌ایم و متاسفانه تر آنکه برای تعدی از تراز اهل البیت سخنان خود ایشان را مستمسک قرار می‌دهیم و کلامشان را عطف به هوای خود معنا می‌کنیم.

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00