جستجو

نه متقابل نه مندمج بلکه متمایز

نه متقابل، نه مندمج؛ بلکه متمایز

می دانیم که بعد از وفات پیامبر کسانی راهبری جامعه اسلامی را بردوش گرفتند که با شعار کافی بودن قرآن برای هدایت امت، پیامبر را به هنگام تلاش برای نوشتن وصیت خود هذیانگو خوانده بودند...


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00