جستجو

گفتمان شیعی

گفتمان شیعی

گمان دارم که بحث گفتمان شیعی از هر بحث دیگری برای اکنون و آینده تشیع و جامعه شیعه حیاتی‌تر است؛ چرا که موتور محرک جامعه شیعه در هر دوره تاریخی، گفتمان غالبِ شیعه در آن دوره و اندرکنش آن گفتمان با گفتمان مغلوب بوده است...


ادامه مطلب...
حکومت شیعی فرصتی برای اکنون و آینده ی تشیع

حکومت شیعی؛ فرصتی برای اکنون و آینده ی تشیع

پیشگویی دیگران درباره اقدامات آتی اشخاصِ- به اصطلاح- جهان تاریخی (افرادی که شعاع تاثیرشان به وسعت جهان و به فسحت تاریخ است) و نیز پیش‌آگاهی خود این اشخاص درباره آینده خود در منابع تاریخی به وفور گزارش شده است...


ادامه مطلب...
نه متقابل نه مندمج بلکه متمایز

نه متقابل، نه مندمج؛ بلکه متمایز

می دانیم که بعد از وفات پیامبر کسانی راهبری جامعه اسلامی را بردوش گرفتند که با شعار کافی بودن قرآن برای هدایت امت، پیامبر را به هنگام تلاش برای نوشتن وصیت خود هذیانگو خوانده بودند...


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00