جستجو

نگرش وحدت وجود در بوته ی نقد

تقابل دیدگاه وحدت وجود ابن عربی و آموزه ی نفی صفات در لسان اهل بیت علیهم السلام

نگرش وحدت وجود در بوته ی نقد

قائلان به وحدت وجود برای آنکه بتوانند کثرات را تبیین کنند نظریه ظهور و نیز مراتب مترتب و متلازم ظهور را مطرح کرده اند...


ادامه مطلب...
ملاحظهای بر روایات تمحیص

ملاحظه‌ای بر روایات تمحیص

روایاتی که از امتحان، فتنه، تمییز، تمحیص و غربله شیعیان در دوران غیبت سخن می‌گویند، حداقل بالغ بر 30 روایت‌اند که به طرق مختلف در منابع متقدم روایی نقل شده‌اند. با چینش پازلی این روایات این مضامین به‌دست می آیند...


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00