• 0
  • 192

کاربست توحید ربوبی در تربیت انسان از منظر قرآن

اصلی­ترین هدف خداوند از نزول قرآن، تربیت انسان است و اساسی­ترین آموزه در این مسیر «توحید ربوبی» است. هدف این پژوهش، ترسیم فرآیند تربیت انسان بر مبنای توحید ربوبی در سه مرحله است. مرحله نخست، جهت­دهی به مقوله «اتخاذ رب» است که با ابتنای بر انگاره «شعور فطری انسان نسبت به خالقیت» و «برقراری پیوند آن با ربوبیت» صورت می­گیرد. مرحله دوم، شکل­گیری شاکله شخصیتی انسان بر مبنای عبودیت است، که از رهگذر «اندیشه­ورزی نسبت به رابطه تلازمی ربوبیت با الوهیت» و «اعتلای مبدأ گرایشی اتخاذ رب، یعنی جلب منافع و دفع مضار بر مبنای حبّ عبودی» تحقق می­یابد. مرحله سوم، ناظر به هدف غایی تربیت، یعنی مشاهده عدم استقلال عالم هستی و بازگشت تمامی تدابیر به رب­العالمین است که از رهگذر قوت­بخشی به معرفت ربوبی حاصل می­شود. در این مقاله سعی بر آن است تا کاربست توحید ربوبی در هر کدام از این مراحل مورد کنکاش قرار گرفته و الگویی از آن استخراج شود.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00