• 0
  • 171

محلّ نزول اولین وحی و آثار کلامی ‌آن

دو دسته گزارش درباره اولین وحیِ نازل‌شده بر رسول خدا(ص) وجود دارد؛ دسته اول، غار حرا را محل نزول اولین وحی می‌داند و دسته دوم، محل نزول وحی را منطقه ابطح معرفی می‌کند. مقاله حاضر سعی کرده است ضمن بررسی اسناد، متن و آثار کلامی‌ و تاریخیِ گزارش مشهور که غار حرا را محل نزول اولین وحی می‌داند و نشان دادن چگونگی استناد برخی مستشرقان به این گزارش در اثباتِ وام گرفته شدن اسلام از مسیحیت و غیراصیل بودن آموز‌ه‌های آن، به واگویی گزارش دیگری بپردازد که در منابع شیعی بدان پرداخته شده و محل نزول اولین وحی را ابطح معرفی کرده است؛ با آن‌که این گزارش علاوه بر استحکام سند، آثار سوء مترتب بر گزارش اول را ندارد.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00