• 1
  • 15

مناسبات امامیه و زیدیه (از آغاز غیبت صغری تا افول آل‌بویه)

زیدیه و امامیه از دیرینه‌ ترین گروه­ های اسلامی­ اند. آگاهی از روابط این دو نحله اثرگذار، برای شناخت بهتر تاریخ فکریِ تشیع ره­گشاست. در این نوشتار سعی شده است، تعامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز تقابل این دو گروه در دوره غیبت صغرا تا افول آل­بویه (دوره اقتدار تشیع در جهان اسلام) بررسی شود. واکاویِ گزارش ­های تاریخی نشان­گر این است که ­در این دوره، همکاری زیدیان و امامیان در عرصه‌های گوناگون، روند رو به رشدی داشته است؛ البته به دلیل اختلاف در برخی از مبانی فکری، هم­چنان تمایزگذاریِ فرقه‌ای خویش را در قالب مناظره­ های علمی و ردّیه ­نگاری دنبال کرده‌اند.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00