فصلنامه آیینه‌ی پژوهش

کلام شیعی و گفتمان معتزلی (ملاحظاتی در باب مسئلۀ تأثیرپذیری کلام امامیه از کلام معتزله) مقاله

کلام شیعی و گفتمان معتزلی (ملا...

  • 0
  • 115
نسبت بین کلام شیعه و کلام معتزله، و بطور خاص مسأله تأثیرپذیری کلام امامیّه از نظام کلامی معتزله، در زمره بح ثبرانگیزترین مسائل تاریخ کلام شیعه بوده و هست و آراء مختلف و گاه متضادّی نیز در باب آن ابراز...

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00