المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتجیة

موسوعة تراث السید المرتضی فی علم الکلام و رد الشبهات - جلد 1 کتاب

موسوعة تراث السید المرتضی فی ع...

  • 0
  • 87
این اثر سه جلدی به تلاش مرکز دراسات استراتژیک وابسته به عتبه عباسیه علیه السلام و به مناسبت هزاره سید مرتضی منتشر شده است. در این کتاب، مجموعه آراء سید مرتضی از آثارش جمع آوری شده و به صورت دسته بندی...
موسوعة تراث السید المرتضی فی علم الکلام و رد الشبهات - جلد 2 کتاب

موسوعة تراث السید المرتضی فی ع...

  • 0
  • 93
این اثر سه جلدی به تلاش مرکز دراسات استراتژیک وابسته به عتبه عباسیه علیه السلام و به مناسبت هزاره سید مرتضی منتشر شده است. در این کتاب، مجموعه آراء سید مرتضی از آثارش جمع آوری شده و به صورت دسته بندی...
موسوعة تراث السید المرتضی فی علم الکلام و رد الشبهات - جلد 3 کتاب

موسوعة تراث السید المرتضی فی ع...

  • 0
  • 110
این اثر سه جلدی به تلاش مرکز دراسات استراتژیک وابسته به عتبه عباسیه علیه السلام و به مناسبت هزاره سید مرتضی منتشر شده است. در این کتاب، مجموعه آراء سید مرتضی از آثارش جمع آوری شده و به صورت دسته بندی...

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00