ترجیح بلا مرجح

کتاب ترجیح بلا مرجح و اختیار

ترجیح بلا مرجح و اختیار

در این نوشتار سعی شده تا نظریه استحاله ترجیح بلامرجح و ارتباط آن با اختیار به زبانی ساده ولی علمی و مستند بیان شود. از این روی بعد از مفهوم ­شن...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00