کلام امامیه

کتاب جریان کلامی امامیه در شهر عسکر مُکرَم (در میانه مدرسه کوفه و بغداد)

جریان کلامی امامیه در شهر عسکر مُکرَم (در میانه مدرسه کوفه و بغداد)

این مقاله با هدف نشان دادن خط کلامی امامیه در شهر «عسکر مُکرَم» در بازه زمانی سده­های سوم و چهارم سامان یافته است. غرض اص...

کتاب آموزه رجعت؛ «ضروری مذهب» یا «اختصاصی مذهب»؟

آموزه رجعت؛ «ضروری مذهب» یا «اختصاصی مذهب»؟

مشهور امامیه «رجعت» را ضروری مذهب می­شمارد؛ در مقابل، اهل‌سنت مصرّانه رجعت را یکسره انکار می­کنند و شیعه امامیه...

کتاب اثبات تطبیقی کذب نبودن خلف وعید از دیدگاه علم کلام و فقه

اثبات تطبیقی کذب نبودن خلف وعید از دیدگاه علم کلام و فقه

معتزله معتقدند مرتکب گناه کبیره که بدون توبه از دنیا رفته است، به مجازات الهی گرفتار می‌شود و امکان بخشایش او وجود ندارد. از نظر آن&...

کتاب چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

با مطالعه آثار کلامیِ دوران متقدم درمی‌یابیم «لطیف الکلام» عنوانی است که در مقابل «جلیل الکلام» به کار می&zw...

کتاب جایگاه مکاتبات رضوی در حل معضلات کلامی امامیه

جایگاه مکاتبات رضوی در حل معضلات کلامی امامیه

از امام رضا علیه السلام مکتوبات بسیاری باقی مانده است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش سامان یافته است که مکاتبات کلامی امام رضا علیه السلا...

کتاب بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیه خلود»

بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیه خلود»

مسئله «خلود» در آیه 107 سوره «هود» با استثنای مشیت الهی همراه شده است که ذیل آن مفسران مسلمان درباره خلود کافران...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00