فلسفه اسلامی

کتاب ترجیح بلا مرجح و اختیار

ترجیح بلا مرجح و اختیار

در این نوشتار سعی شده تا نظریه استحاله ترجیح بلامرجح و ارتباط آن با اختیار به زبانی ساده ولی علمی و مستند بیان شود. از این روی بعد از مفهوم ­شن...

کتاب تأثیر اندیشه‌های فلسفی بر قرائت فخر رازی از نظریه کسب

تأثیر اندیشه‌های فلسفی بر قرائت فخر رازی از نظریه کسب

نظریه کسب از سوی متکلمان اشعری برای تبیین ارتباط فعل اختیاری انسان (فاعل) و خدا ارائه شده است. بر اساس این نظریه افعال اختیاری، مانند سایرمخلوقات ب...

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00