عصمت امام

کتاب عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

«عصمت امام» یکی از مهمترین مباحث کلامی است که از دیرباز تاکنون در میراث کلامی امامیه ذیل شرایط امامت واکاو...

کتاب امامت

امامت

این کتاب به صورت درسی در شانزده درس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام تدوین گردیده است.

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00