عدل

محفل اندیشه عوامل استجابت دعا و رفع بلا در منابع دینی

عوامل استجابت دعا و رفع بلا در منابع دینی

در زمینه استجابت دعا، قضا و قدر الهی، رویداد بلا و... سؤالاتی در اذهان خطور می‌کند. برای دریاف...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00