مهدویت

وبلاگ اساتید ملاحظه‌ای بر روایات تمحیص

ملاحظه‌ای بر روایات تمحیص

روایاتی که از امتحان، فتنه، تمییز، تمحیص و غربله شیعیان در دوران غیبت سخن می‌گویند، حداقل بالغ بر 30 روایت‌اند که به طرق مختلف در منابع م...

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00