سرنوشت انسان

کتاب حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

مرگ چیست و چگونه روی می­دهد و سرانجامِ انسان پس از مرگ چه می­شود؟ پاسخ به این سؤال­ها که از کهن­ترین و دیرپای­ترین سؤال­های...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00