عدل الهی

کتاب طینت و عدل الهی

طینت و عدل الهی

در احادیث متعدد و معتبری، از اختلاف طینت مؤمنان و کافران سخن به میان آمده است. بر اساس این احادیث، اختلاف طینت‌ها در سعادت و شقاوت افراد مؤثر...

کتاب عدل الهی

عدل الهی

عدل الهی به جهت پیوند با موضوع جبر و اختیار یکی از مباحث مهم اصولی در همه ادیان الهی بوده و در اسلام نیز جایگاهی ویژه دارد....

کتاب معارف و عقاید 1 و 2

معارف و عقاید 1 و 2

کتاب حاضر بر اساس سرفصل های مصوب و مناسب با مرحله آشنایی با مباحث «خداشناسی، عدل الهی، نبوت، امام شناسی، معادشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و...

نشست علمی کرونا و الهیات

کرونا و الهیات

چرا انسان‌های شریف به شر مبتلا می‌شوند؟

مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی گفت: انسان‌ه...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00