محمد بن یعقوب کلینی

کتاب بررسی مواجهه کلینی و صدوق  با روایات مربوط به اراده خدا

بررسی مواجهه کلینی و صدوق با روایات مربوط به اراده خدا

ثقة‌الاسلام کلینی و شیخ صدوق، دو محدث بزرگ امامیه و صاحب دو اثر گران‌سنگ حدیثی الاصول من الکافی و التوحید

کتاب گستره علم امام از منظر کلینی و صفار

گستره علم امام از منظر کلینی و صفار

از مباحث مهم امامت، علم و گستره‌ی دانش امام است؛ بحثی که در طول تاریخ، همواره مورد توجه دانشمندان شیعه بوده و کتابهای متعددی نیز در این زمینه...

کتاب منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسه کلامی قم «مطالعه موردی: برقی، کلینی، صدوق»

منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسه کلامی قم «مطالعه موردی: برقی، کلینی، صدوق»

برخورداری امام از علمی خاص و ویژه، که از جانب خداوند است، مورد اختلاف متکلمان امامی نیست؛ اما آنان همواره در دو مسئله محوری پیرامون علم امام، اختلا...

درس جلسه 3

جلسه 3

کتاب العقل و الجهل، دلالت سنجی روایات (2)

درس جلسه 4

جلسه 4

کتاب العقل و الجهل، دلالت سنجی روایات (3)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00