جستجو

جایگاه مطالعات تطبیقی و نقد متن در پژوهش‌های مهدویت؛ مطالعه موردی مزامیر 45

مجموعه وبینارهای حدیثی - کلامی

جایگاه مطالعات تطبیقی و نقد متن در...

جمعه 22 فروردین 1399، ساعت 20:30 تا 22

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00