• 453

دکتر برنجکار در مصاحبه با هفته‌نامه‌ی حریم امام

نگاهی به مکتب اخباری گری به مناسبت سالگرد ارتحال میرزا محمد استرآبادی

نشریه‌ی حریم امام، به مناسبت سالگرد میرزا محمد استرآبادی، مصاحبه‌ای با دکتر رضا برنجکار، استاد دانشگاه تهران، داشته است که در ادامه قابل مطالعه و دریافت است.


در این مصاحبه آمده است:

  • اگر علامه حلی در این زمان بود، برخی ایشان را اخباری می‌پنداشتند.
  • بعد از دوره علامه حلی عده‌ای معتقد بودند که اجتهاد ما تحت تأثیر اهل سنت قرار گرفته است.
  • اخباری‌ها در استنباط احکام شرعی مخالف اجتهاد بوده‌اند.
  • بزرگ‌ترین متکلمان ما جزء اصولیون بوده‌اند.
  • اهل سنت از قرآن به طور مستقیم بهره می‌گیرند؛ اما ما برای تفسیر قرآن باید به روایات مراجعه کنیم.
  • امام خمینی کاملا قائل به تفکیک حوزه های فقهی و فلسفی بود. فلسفه را در جای خودش به خوبی بحث می کرد؛ اما در فقه و اصوب عرف را نظر می گرفت. همچنین امام مخالف علم اصول رایج در نجف بود که در آن فلسفه نقش پررنگی داشت. معتقد بود که مباحث فلسفی در جای خودش خوب است؛ اما در اصول نیازی به این مباحث نداریم و بلکه اگر این دو را با هم بیامیزیم،‌ پیامد مضری در بر خواهد داشت؛ بنابراین گمان می‌کنم حضرت امام و به طور کلی مکتب قم، علم اصول و اجتهاد معقول و معتدلی رامطرح می کردند.
  • اخباریون معتقد بودند که علم اصول هم از اهل سنت وارد شده و این مباحث اصولی که مطرح می شود در اجتهاد نیازی به آن نیست. در مقابل بحث رجالی، کتب اربعه را با همان ملاک هایی که داشتند حجت می دانستند. می گفتند این روایات در کتبی نقل شده اند که معتبرند و موافق سنت قطعی اند. این در حالی است که اصولیون این گونه نبودند و در واقع کل روایات اربعه را حجت نمی دانستند.

متن مصاحبه
مرورگر شما قادر به پشتیبانی فایل PDF نیست.


عنوان:

  • 00:00
  • 00:00