• 0
  • 130

جستاری در آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم علیه السلام

آغاز امامت امام کاظم علیه السلام همزمان با فراگیری چالش جانشینی در اذهان شیعیان امام صادق علیه السلام بود. مطالعه روایات معصومین علیهم السلام نشان می‌دهد طراحی ویژه اهل بیت علیهم السلام به گونه‌ای صورت گرفته که در زمان بروز چالش، اصول شناخت امام در اختیار مردم باشد. نص، علم و ودائع امامت از جمله ابزارهای رفع حیرت است. باور عمومی جامعه بر خود معرفیِ امام استوار است، در حالی که تعالیم اهل بیت علیهم السلام به همراه خواص اصحاب، تأثیر گذاران اصلی صحنه به شمار می‌روند. این مقاله جستاری در آسیب‌شناسی این چالش است.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00