• 127
 • 979

علم کلام بر اساس تجرید الاعتقاد محقق طوسی

یکی از مهمترین کتابهای کلامی، کتاب تجرید الاعتقاد اثر خواجه نصیر الدین طوسی است که با وجود فشرده بودن، دربردارنده  یک دوره کلام اسلامی است. این کتاب شامل شش مقصد است: دو مقصد نخست به امور عامه و چهار مقصد بعدی به اصول دین می پردازد. به دلیل اهمیت این کتاب، شروح بسیاری توسط دانشمندان شیعه و سنی بر آن نگاشته شده است که از مهمترین آنها شرح علامه حلی با عنوان کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد است. اثر حاضر کوشیده است  یک دوره کلام اسلامی را بر مبنای کتاب تجرید الاعتقاد عرضه و به شرح قسمت های اصلی و مهم تر این کتاب بپردازد. البته در این شرح بیشترین استفاده از کتاب کشف المراد علامه حلی بوده است. این پژوهش در شانزده بخش به صورت درسنامه فصل بندی شده است:

 1. اثبات وحود خداوند متعال و قدرت او
 2. عمومیت قدرت، صفات علم، حیات و اراده
 3. صفات سمیع، بصیر، متکلم وباقی و نفی صفات زائد بر ذات
 4. عدل الهی، حسن و قبح، قدرت خدا بر فعل قبیح، هدفمندی افعال خدا
 5. نفی اراده قبیح، جبر و اختیار، فعل متولد، قضا و قدر
 6. هدایت و ضلالت، تکلیف، قاعده لطف
 7. مساله شرور و آلام
 8. حسن بعثت و وجوب آن، وجوب عصمت پیامبر
 9. دیگر ویژگی های پیامبر، معجزه، کرامت، همیشگی بودن بعثت، شریعت جدید
 10. اثبات نبوت خاصه پیامبر اکرم (ص) و عمومیت آن، افضلیت پیامبران بر فرشتگان 
 11. نصب و نص امام، عصمت و افضلیت امام
 12. اثبات امامت خاصه (1)
 13. اثبات امامت خاصه (2)
 14. امکان و وقوع معاد و چگونگی آن
 15. پاسخ به شبهات معاد جسمانی، ثواب و عقاب، احباط و تکفیر
 16. دائمی نبودن کیفر کبیره، عفو، شفاعت، توبه، آفرینش بهشت و دوزخ

کتاب علم کلام ؛ بر اساس تجرید الاعتقاد محقق طوسی، تألیف دکتر رضا برنجکار از سوی مجموعه متون تدوینی نشر مرکز الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در 168 صفحه به نگارش درآمده است و در سال 1396 با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

عنوان:

 • 00:00
 • 00:00