راهنماشناسی

کتاب مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

خلقت نوری اهل‌البیت (ع)، یعنی آفرینش ایشان از نور، از جمله موضوعات محل بحث در کلام امامیه است. ریشه تاریخی این بحث روایات عمدتاً امامی است که...

کتاب مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

ناآشنایی و یا عدم دقت در سیر تبیین معارف وحیانی، گاه سبب بروز شبهه تبدل و تحول پذیری آموزه‌های شیعی شده است؛ از این رو، شناختی دقیق از سیر تبی...

کتاب اری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)

اری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)

اری روبین در پژوهش خود با روش تاریخی- توصیفی، امامت موروثی را به شیعه نسبت داده است. وی در مستند سازی نظریه امامت موروثی، به احادیث اخوت، پسر نداشت...

کتاب جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

این مقاله در پی آن است که اثبات کند در ریشه­ ی (ول ی) تنها دو معنا را می توان یافت: اول «قرب و نزدیکی»  یا پیاپی بودن و پشت سر هم ب...

کتاب جلوه ی خلافت در «الصلاة خیر من النوم » ـ بخش اول

جلوه ی خلافت در «الصلاة خیر من النوم » ـ بخش اول

تاکنون مسأله امامت در دانش کلام و به عنوان یکی از ارکان اندیشه اعتقادی مسلمین مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است و هر یک از گروه های اسلامی با استناد...

کتاب مطالعه‌ تطبیقی دو تراژدی در مسیحیّت و اسلام

مطالعه‌ تطبیقی دو تراژدی در مسیحیّت و اسلام

سابقه ی مخالفت با جانشینان برحق پیامبران الهی و فاصله گرفتن اکثریت از مسیر اصلی دین، از موارد قابل توجهی است که در امت های پیشین دیده می شود. در مس...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00