راهنماشناسی

کتاب ولایت تکوینی (تصرفات تکوینی) امامان از منظر اندیشمندان مدرسة کلامی قم، با تکیه بر آراء برقی، کلینی و صدوق

ولایت تکوینی (تصرفات تکوینی) امامان از منظر اندیشمندان مدرسة کلامی قم، با تکیه بر آراء برقی، کلینی و صدوق

مسئله ولایت تکوینی امامان(ع) همواره در میان صاحب نظران و اندیشمندان امامیه مورد مناقشه بوده است. بررسی چنین مسئله‌ای علاوه بر اینکه در شناخت م...

کتاب منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسه کلامی قم «مطالعه موردی: برقی، کلینی، صدوق»

منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسه کلامی قم «مطالعه موردی: برقی، کلینی، صدوق»

برخورداری امام از علمی خاص و ویژه، که از جانب خداوند است، مورد اختلاف متکلمان امامی نیست؛ اما آنان همواره در دو مسئله محوری پیرامون علم امام، اختلا...

کتاب امامت

امامت

این کتاب به صورت درسی در شانزده درس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام تدوین گردیده است.

نشست علمی مؤلفه تمایزبخش مقام امامت در قرآن کریم  و امتداد آن در دیدگاه امامیه متقدم

مؤلفه تمایزبخش مقام امامت در قرآن کریم و امتداد آن در دیدگاه امامیه متقدم

آموزه امامت و ویژگی‌های امام از بنیادی‌ترین آموزه‌هایی است که در قرآن کریم به عنوان مقامی والا از سوی خداوند به برخی از برگزیدگانش ا...

درس نشست 1: نظریه‌های امامت محدثان و متکلمان امامیه

نشست 1: نظریه‌های امامت محدثان و متکلمان امامیه

حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی در اولین کارگاه دومین دوره مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز سه شنبه 26 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علم...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00