• 0
  • 384

جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

این مقاله در پی آن است که اثبات کند در ریشه­ ی (ول ی) تنها دو معنا را می توان یافت: اول «قرب و نزدیکی»  یا پیاپی بودن و پشت سر هم بودن، دوم «سرپرستی»  یا متصرّف بودن در امور کسی یا چیزی  یا فرمانروا بودن و امثال آن. پس از آنکه این دو معنا در ریشه­ ی ولی اثبات شد بیان می داریم «ولیّ» بر وزن فعیل، فقط به معنای دوّم شنیده شده و بنابراین این کلمه، معنایی جز سرپرستی و متصرف ندارد. در ادامه به توجیه معانی دیگر این کلمه پرداخته و معتقدیم معانی دیگری که برای آن ذکر کرده‌اند  یا جزو مصادیق معنای سرپرست می باشند و یا آنکه جزو لوازم و مستلزمات آنند.
نتیجه‌ای که از این مقاله می توان گرفت مستقیماً در بهره گیری از نصوص شیعه بر امامت حضرت امیر(علیه السلام)، همچون آیه­ ی ولایت و حدیث غدیر نقش دارد چرا که در صورت تک‌معنایی بودن واژه ی ولی و مولی، دیگر شکی در معنای مستفاد از این نصوص باقی نخواهد ماند.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00