• 0
  • 446

جلوه ی خلافت در «الصلاة خیر من النوم » ـ بخش اول

تاکنون مسأله امامت در دانش کلام و به عنوان یکی از ارکان اندیشه اعتقادی مسلمین مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است و هر یک از گروه های اسلامی با استناد به شواهد عقلی و نقلی، دیدگاه خود در این باره را توجیه و تبیین نموده است. اما نیک روشن است که این اصل اعتقادی با ابعاد دیگر دین مثل فقه و اخلاق نیز پیوندی استوار دارد که تاکنون چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. نگارنده ی این مقاله قصد دارد روزنه ی جدیدی دراین بحث گشوده و با رویکرد اقتران عقلی و شرعی میان اصل امامت و مسائل فقه، ازآن به عنوان شاهد و مؤید برای آسمانی بودن امر امامت بهره جوید.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00