• 1
  • 268

علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام)

مسئله علم امام از دیرباز تاکنون بهعنوان یکی از آموزههای اعتقادی و مقوّمات امامت شیعی مطرح بوده است. این ویژگی که لازمه مرجعیّت دینی امامان است، ابتدا توسط شخص پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله موردتوجه قرار گرفت و ازآنپس ائمه علیهم‌ السلام و اصحابشان نیز امامت را بر اساس آن بر رسیدهاند. در این میان  برخی درباره علم امام مطالبی را با رویکرد تاریخی مطرح کردهاند تا نشان دهند باور فعلی شیعیان درباره علم امام، با گذشته، یعنی عصر حضور ائمه علیهمالسلام، متفاوت است؛ ازاینرو در این جستار، علم امام و ویژگیهای آن از نگاه امام علی علیه السلام  با تأکید بر نهجالبلاغه که یکی از کهنترین میراث حدیثی و منابع معرفتی شیعه محسوب میشود، موردبررسی قرار میگیرد تا هم بر علم امام تأکید نماید و هم پاسخی مستند و تاریخی بر شبهاتی باشد که دراینباره مطرح میشود.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00