علم امام

کتاب گستره علم امام از منظر کلینی و صفار

گستره علم امام از منظر کلینی و صفار

از مباحث مهم امامت، علم و گستره‌ی دانش امام است؛ بحثی که در طول تاریخ، همواره مورد توجه دانشمندان شیعه بوده و کتابهای متعددی نیز در این زمینه...

کتاب قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن

قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن

این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی تفسیری به بررسی قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن می‌پردازد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که می...

کتاب علم غیب پیامبر و امام از نگاه متکلمین و فلاسفه

علم غیب پیامبر و امام از نگاه متکلمین و فلاسفه

از جمله رویکردهایی که آموزه ها و مفاهیم دینی با آن ها سنجیده می‌شود دو رویکرد کلامی و فلسفی است که هر کدام با چند روش و نگرش و...

کتاب منابع علم امام در قرآن

منابع علم امام در قرآن

بنابر اعتقاد شیعه مرجعیت دینی و علمی پس از پیامبر، تنها در اختیار ائمه علیهم السلام است. مهم ترین سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود چرایی و دلیل ا...

کتاب امامت

امامت

این کتاب به صورت درسی در شانزده درس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام تدوین گردیده است.

کتاب علم امامان علمی که شب و روز به امام می رسد

علم امامان علمی که شب و روز به امام می رسد

متن پیش رو بخشی (= فصل چهارم) از تز دکترای خانم دکتر لیندا جی. کلارک (Lynda G. Clarke)، (استاد دپارتمان دین در دانشگاه کنکوردیای کانادا) با عنوان:...

کتاب چالش بنی الحسن با انگاره علم ائمه علیهم‌السلام در نیمه اول قرن دوم

چالش بنی الحسن با انگاره علم ائمه علیهم‌السلام در نیمه اول قرن دوم

جریان بنی‌الحسن یکی از شاخههای مهم زیدیه در میانه قرن دوم هجری است که تأثیرات زیادی در جامعه شیعه داشته و عمدتاً...

کتاب علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام)

علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام)

مسئله علم امام از دیرباز تاکنون بهعنوان یکی از آموزههای اعتقادی و مقوّمات امامت شیعی مطرح...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00