• 0
  • 366

جستاری در پایان‌نامه های امامت پژوهان غربی

جریان شیعه‌پژوهی به تبع اسلام‌شناسی، دارای ابعاد وسیع و رویکردهای متنوعی است. حوزه هایی نظیر سیره ، حدیث، کلام، فقه، فلسفه، عرفان و اخلاق، فرق، تاریخ و تمدن، جغرافیا و مردم شناسی، سیاست و اقتصاد موضوع تحقیق قرار گرفته است.
از آن جا که دامنه ی بحث در مورد تشیع وسیع است ما در این مقاله به امامت که  یکی از ریشه ای ترین ابعاد هویتی تشیع است پرداخته و نمونه هایی از مطالعات غربیان در موضوع امامت شیعی را دنبال می کنیم. برای این مهم تعدادی از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی که در مورد تشیع نوشته شده و ضمن آن به مسأله امامت توجه شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
هدف اصلی ما در این مقاله اطلاع رسانی است و نقد و بررسی محتوایی رساله ها محتاج مجال دیگری است. ما در این مقاله رساله های معرفی شده را در قالب رویکردهایی که انتخاب نموده اند دسته بندی نموده ایم.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00