فصلنامه نقد و نظر

کلام امامیه ریشه‌ها و رویش‌ها مقاله

کلام امامیه ریشه‌ها و رویش‌ها

  • 0
  • 130
اندیشه کلامی امامیه در گذر تاریخ شاهد فراز و فرودهایی بوده است که از سویی، ریشه در پویایی درون‌مایه‌های معرفتی و عقلانی شیعه دارد و از سوی دیگر، برآمده از تعاملات آن با چارچوب‌های کلامی و فلسفی غالب ب...
مدرسه‌ی کلامی کوفه مقاله

مدرسه‌ی کلامی کوفه

  • 0
  • 124
کوفه در تاریخ کلام امامیه، به راستی جایگاه ممتاز و اهمیت ویژه‌ای دارد. این برجستگی از آن روست که بازخوانیِ فکری و اندیشه‌ورزیِ این دوره از تاریخ امامیه، سهم عمده‌ای در به تصویر کشیدن اصالت و استقلال ت...
مدرسه‌ی کلامی قم مقاله

مدرسه‌ی کلامی قم

  • 1
  • 125
با انتقال میراث حدیثی کوفه به قم در آغاز سده سوم هجری مدرسه‌ای با محوریّت شهر قم پدید آمد که اگرچه رویکردی حدیثی داشت و بزرگ‌ترین مرکز نشر حدیث بود، اما با دارا بودن ویژگی‌های کلامی، در یک سلسله پیوست...
شهیدین در کشاکش دو جریان کلامی مدرسه حلّه مقاله

شهیدین در کشاکش دو جریان کلامی...

  • 0
  • 128
شهید اول و شهید ثانی در فرهنگ ما همواره به دانش فقه مشهور بوده‌اند و ابعاد فکری و کلامی آن دو چنان که باید مورد تحقیق قرار نگرفته است. شهیدین از منظر فقهی کاملاً همسو و هماهنگ نشان می‌دهند و شهید ثانی...

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00