پژوهش‌نامه‌ی فلسفه‌ی دین

ارزیابی انتقادی استدلال انتفاء بر حسن و قبح عقلی مقاله

ارزیابی انتقادی استدلال انتفاء...

  • 0
  • 45
آنچه ما «استدلال انتفاء» می‌خوانیم دومین استدلال از سه استدلالی است که خواجه نصیرالدین طوسی، در کتاب تأثیرگذار تجرید الاعتقاد، بر حسن و قبح عقلی اقامه کرده است. بر پایه این استدلال، نفی حس...
تحلیلی از هم‌سویی خط فکری سید مرتضی با معتزلیان بصری در تبیین ماهیت اراده خداوند مقاله

تحلیلی از هم‌سویی خط فکری سید...

  • 0
  • 34
سید مرتضی، در کنار شیخ مفید، راهبری دو خط فکری در مدرسه کلامی بغداد را به عهده دارند. زمانه و زمینه علمی و فرهنگی آن دوران با حضور پررنگ و پرقدرت جریان کلامی اعتزال همراه و همزمان است، دورانی که امامی...

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00