موردی یافت نشد.
کتاب «معناشناسی شناختی در کاربست متون وحیانی» منتشر شد

به همت پژوهشگاه قرآن و حدیث

کتاب «معناشناسی شناختی در کاربست مت...

کتاب «معناشناسی شناختی در کاربست متون وحیانی» تألیف حجت الاسلام دکتر شعبان نصرتی و حجت الاسلام دکتر محمد رکعی، به زبان فارسی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
 • 0
 • 469
 • 0
کتاب «کلام امامیه نخستین به مثابه پارادایمی مستقل» منتشر شد

به همت پژوهشگاه قرآن و حدیث و مؤسسه‌ی مع...

کتاب «کلام امامیه نخستین به مثابه پ...

کتاب «کلام امامیه نخستین به مثابه پارادایمی مستقل» تألیف آقای حسین نعیم آبادی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
 • 1
 • 442
 • 0
کتاب «اندیشه‌های ‌کلامی خاندان اعین» منتشر شد

به همت پژوهشگاه قرآن و حدیث و مؤسسه‌ی مع...

کتاب «اندیشه‌های ‌کلامی خاندان اعین...

کتاب «اندیشه‌های کلامی خاندان اعین» تألیف آقای روح‌الله رجبی پور، به زبان فارسی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
 • 0
 • 668
 • 0
کتاب «نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه» منتشر شد

به همت پژوهشگاه قرآن و حدیث و مؤسسه‌ی مع...

کتاب «نقش امام باقر در شکل‌گیری جام...

کتاب «نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه» تألیف روح‌الله رجبی‌پور، از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
 • 0
 • 537
 • 0

عنوان:

 • 00:00
 • 00:00