• 0
  • 538

به همت پژوهشگاه قرآن و حدیث و مؤسسه‌ی معارف اهل بیت

کتاب «نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه» منتشر شد

کتاب «نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه» تألیف روح‌الله رجبی‌پور، از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.


یکی از مهم‌ترین تحولات امامیه در عصر امام باقر و امام صادق، ظهور جامعه‌ی امامیه در قامت یک جامعه‌ی اعتقادی متمایز بود که مرزهای اعتقادی مشخصی با سایر مذاهب اسلامی پیدا کرد.

کتاب «نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه» فرضیه‌هایی را که پیدایش جامعه‌ی اعتقادی امامیه را متأثر از عوامل بیرونی و جریان‌های فکری انحرافی می‌پندارد، بر پایه شواهد و مستندات تاریخی، واکاوی کرده و شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه را در آغاز سده‌ی دوم هجری، بر پایه‌ی آموزه‌های امام باقر تبیین و تحلیل نموده و در نهایت نقش مؤثر امام باقر را در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی شیعه، به اثبات می‌رساند.

روح‌الله رجبی‌پور، نویسنده‌ی کتاب، معتقد است  در این دوره تحولاتی عمیق و اساسی در جامعه‌ی امامیه اتفاق افتاده است و آن اتفاق، تمایز پیدا کردن جامعه‌ی اعتقادی امامیه از سایر جریان‌های شیعی و اسلامی است. در این دوره با تلاش‌های امام باقر، در اواخر حیات آن حضرت، جامعه‌ی اعتقادی امامیه بر پایه‌ی آموزه‌های اعتقادی شکل گرفت و حدود این جامعه و نیز تمایز و نسبت آن با دیگران روشن گردید.

کتاب «نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه» در چهار فصل سامان یافته است:

  • فصل اول: جامعه‌ی شیعی در عصر امام باقر
  • فصل دوم: ظرفیت و جایگاه امام باقر در جامعه‌سازی اعتقادی
  • فصل سوم: محوریت امام باقر در شکل‌گیری جامعه‌ی اعتقادی امامیه
  • فصل چهارم: آثار و پیامدهای نقش‌آفرینی امام باقر در عرصه‌ی جامعه‌سازی اعتقادی

کتاب «نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه اعتقادی امامیه» تألیف روح‌الله رجبی‌پور از سوی پژوهشکده‌ی کلام اهل بیت، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در 327 صفحه به نگارش درآمده و با همکاری انتشارات مؤسسه‌ی معارف اهل بیت منتشر شده است.

ثبت نظر شما

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00