جستجو

کتاب خلقت نوری پیامبر و اهل بیت در اندیشه امامیه نخستین منتشر شد

به همت پژوهشکده کلام اهل بیت

کتاب «خلقت نوری پیامبر و اهل بیت در اندیشه امامیه نخستین» منتشر شد

کتاب «خلقت نوری پیامبر و اهل بیت در اندیشه امامیه نخستین» تألیف دکتر امداد توران، به زبان فارسی از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.


ادامه مطلب...
کتاب جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت میانه مدرسه کوفه و بغداد منتشر شد

به همت پژوهشکده کلام اهل بیت

کتاب «جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت (میانه مدرسه کوفه و بغداد)» منتشر شد

کتاب «جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت (میانه مدرسه کوفه و بغداد)» به قلم سید اکبر موسوی تنیانی، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00