تورات

کتاب رویکردی تطبیقی به میئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل

رویکردی تطبیقی به میئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل

هدف این پژوهش تلاش برای حل مسئله «خاستگاه درد و رنج» به‌عنوان یکی از شرور، از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل با رویکردی تطبی...

کتاب دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش

دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش

یکی از پرسش های مربوط به آیات 17: 18 و 17: 20 از سفر پیدایش تورات، این است که آیا این آیات را می توان اشارت و بشارتی به پیامبر اسلام و دوازده امام...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00