انجیل

کتاب رویکردی تطبیقی به میئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل

رویکردی تطبیقی به میئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل

هدف این پژوهش تلاش برای حل مسئله «خاستگاه درد و رنج» به‌عنوان یکی از شرور، از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل با رویکردی تطبی...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00