عالم اظله و اشباح

کتاب عوالم پیشین در روایات اهل‌بیت علیهم السلام

عوالم پیشین در روایات اهل‌بیت علیهم السلام

در اخبار مربوط به حوادث آغازین پیدایش گاهی به آفرینش اولیه تعدادی از عناصر پرداخته شده و گاهی به عوالم پیشین اشاره شده است. سخن در چیستی...

کتاب عوالم پیشین در کوفه و قم (ذر، اظله و ارواح)

عوالم پیشین در کوفه و قم (ذر، اظله و ارواح)

مسئله «عوالم پیشین» از مسائل مهم در حوزه معارف و به‌ویژه در دانش عقاید است. بررسی سیر تاریخی تعامل محدثان قرون نخستین با روایات عو...

کتاب حیات پیشین انسان از دیدگاه متکلمان بغداد

حیات پیشین انسان از دیدگاه متکلمان بغداد

 در حالی که محدثان و محدث‌‌‌متکلمان کوفه و قم، قولِ به حیات پیشینِ اهل‌بیت علیهم السلام و عموم انسان‌ها را پذیرفته بو...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00