غلو

کتاب تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان

تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان

استفاده نابه‌جا از آیات قرآنی درباره فضایل ماورایی و خارق العاده‌ امامان علیهم السلام -و درنتیجه شرک‌انگاری نسبت به آن بزرگواران- یک...

کتاب دیدگاه‌های غضائری و ابن غضائری درباره مقامات امامان علیهم السلام با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

دیدگاه‌های غضائری و ابن غضائری درباره مقامات امامان علیهم السلام با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

امامت و کمالات و فضایل امامان علیهم السلام  از مهم‌ترین مباحث اعتقادی و دارای حساسیت‌های فراوانی در طول تاریخ تشیع بوده است. آشنایی...

کتاب بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت

بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت

یکی از دشواریهای پیش روی میراث حدیثی شیعه، ادعای وضع و جعل در نگاشتههای کهن شیعی است. از...

کتاب جایگاه اسرار در هندسه تبیین معارف امامیه

جایگاه اسرار در هندسه تبیین معارف امامیه

پذیرش وجود لایه­‌های معرفتی برتر و لوازم آن، اهمیّت جایگاه اسرار در رسیدن به فهم دقیق از معارف ‏دینی را جلوه‌­گر می‌&shy...

کتاب جستاری در آموزه‌های امامتی سه تن از راویان متهم به غلوّ و نشانه‌های باورپذیری آنها

جستاری در آموزه‌های امامتی سه تن از راویان متهم به غلوّ و نشانه‌های باورپذیری آنها

راهیابی احادیث پرشمار راویان ضعیف یا متهم به غلو و دروغگویی به نگاشته‌های حدیثی شیعه و حتی معتبرترین آنها، پیامدهایی چون انکار آموزه‌های...

کتاب نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه

نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه

در برخی از آثار وهابیت، باور به نبوت پیشوایان شیعه به امامیه نسبت داده شده که نوعی زمینه‌سازی برای تکفیر شیعیان است. پرسش اساسی نگاشتهٔ حاضر ا...

درس جلسه 48

جلسه 48

معرّفی خط متّهم به غلو و خط متّهم به تقصیر

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00