معرفی استاد

محمدتقی سبحانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی (متولد 1342)، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: تبریزی، وحید خراسانی، جوادی آملی و مصباح یزدی پیگیری کرد. مدیریت مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی، مدیریت عامل بنیاد فرهنگی امامت و ریاست پژوهشکده کلام اهل‌ بیت(ع) دار الحدیث قم از جمله فعالیت‌های اوست. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «معناشناسی روح در قرآن کریم»، «نظریه امامت امامیه»، «میراث اندیشه سیاسی مسلمانان»، «اجتهاد بر بنیان مصلحت اندیشی» و «مسئله‌ای به نام قرائت رسمی» برخی از این آثار است.

تاریخ تفکر شیعه

مدرسه‌ی کلامی کوفه


مطالعه و بررسی دقیق تاریخ کلام امامیه و سیر تحولات و تطورات اندیشه های کلامی متکلمان بزرگ، قدمی مهم در مسیر بازسازی و بازخوانی کلام امامیه برای این روزگار است. عدم شناخت کافی نسبت به اندیشه متکلمان متقدم امامیه، گاه موجب کج فهمی میراث حدیثی-کلامی ایشان و تفسیر آن میراث بر اساس مبانی فلسفی یا کلامی متاخر است. پژوهش های رایج تاریخ کلام، معمولا کلام امامیه را از بغداد و محفل کلامی شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی و شیخ طوسی رضوان الله علیهم اجمعین آغاز می کنند، حال آنکه متکلمان امامیه از دوره حضور اهل البیت علیهم السلام فعالیت های جدی و نقشی مهم در شکل گیری تفکر پس از خود داشته اند.

مراد از مدرسه کلامی کوفه، گروهی از متکلمان و محدث-متکلمان امامی است که از اواخر قرن نخست هجری تا میانه قرن سوم در محدوده شهر کوفه فعالیت داشته اند. از جمله این افراد می توان به هشام بن الحکم و هشام بن سالم، زراره بن اعین و دیگر اصحاب اهل البیت در کوفه اشاره کرد.

نکته مهمی که شناخت کلام امامیه در کوفه را به یکی از بایسته های پژوهشی تبدیل می کند،‌ ارتباط مستقیم متکلمان این مدرسه با اهل البیت و عدم اختلاط کلام امامیه در این دوره با کلام معتزلی است.

مخاطبان دوره حاضر، پژوهشگاران تاریخ اندیشه امامیه، دانشجویان رشته های فلسفه و کلام و همه کسانی هستند که به تحولات تاریخی اندیشه کلامی امامیه علاقه دارند.

معرفی استاد

محمدتقی سبحانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی (متولد 1342)، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: تبریزی، وحید خراسانی، جوادی آملی و مصباح یزدی پیگیری کرد. مدیریت مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی، مدیریت عامل بنیاد فرهنگی امامت و ریاست پژوهشکده کلام اهل‌ بیت(ع) دار الحدیث قم از جمله فعالیت‌های اوست. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «معناشناسی روح در قرآن کریم»، «نظریه امامت امامیه»، «میراث اندیشه سیاسی مسلمانان»، «اجتهاد بر بنیان مصلحت اندیشی» و «مسئله‌ای به نام قرائت رسمی» برخی از این آثار است.

ثبت نظر شما

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00