خداشناسی

خبر کتاب قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی منتشر شد

کتاب قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی منتشر شد

کتاب قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی به قلم رضا برنجکار و مهدی نصرتیان اهور از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت، منتشر شد.

کتاب اسما و صفات خداوند

اسما و صفات خداوند

مقدمه
بحث از اسما و صفات الهی، از مباحث کهن و دیرین در تاریخ عقا...

درس جلسه 2

جلسه 2

شناخت خداوند چگونه صورت می‌گیرد؟

درس جلسه 3

جلسه 3

آیا می‌شود من و شما سازنده نداشته باشیم؟

درس جلسه 4

جلسه 4

شکل گیری معرفت برای انسان

درس جلسه 5

جلسه 5

معرفی خداوند در ابتدای خلقت

درس جلسه 6

جلسه 6

کلید معرفت به دست ماست

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00