حقوق بشر

نشست علمی فقه و حقوق بشر

فقه و حقوق بشر

نشست علمی «فقه و حقوق بشر» از سلسله نشست‌های «گفتمان معرفت» در شب‌های ماه مبارک رمضان، توسط مرکز تحقیقات اسلامی ح...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00